Työskentelyni tavoitteena on olla asiakkailleni avuksi, olipa kyse sitten yksittäisestä ihmisestä, pariskunnasta, perheestä, työntekijästä tai työyhteisöstä.

Työskentelyni terapeuttina nojaa voimavarakeskeiseen perheterapiaan. Ihminen on osa sosiaalista yhteisöä, perhettä ja sukuaan - elämme suhteissa ja tulemme todeksi toinen toistemme kautta. Elämään liittyvät hankaluudet tai vaikeudet liittyvät myös läheisiimme ja toisaalta oma hyvinvointimme on kytköksissä läheistemme hyvinvointiin. Tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä löytää henkisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia.

Työnohjauksessa ja prosessikonsultaatiossa sekä konsultaatiossa ja koulutuksessa  tavoitteena on tuloksellinen prosessi, josta on hyötyä asiakkaalle. Voimavarakeskeinen työote merkitsee tässä yhteydessä 
- neuvottelua, sopimista ja yhteistyötä  asiakkaan kanssa
- asiakkaan kuuntelemista ja kuulemista sekä vastaamista, dialogisuutta
- sopivien ajattelu- tai toimintatapojen hahmottelua ja etsimistä, löytämistä ja kokeiluja / kehittämistä yhteistyössä asiakkaan kanssa
- ja koulutuksessa sosiaalisesti, yhteistoiminnallisesti, teorian ja harjoittelun avulla oppia ja soveltaa uutta tai uusia tapoja ajatella ja toimia
 

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.