Olen erityistason perhe- ja psykoterapeutti (Valviran rekisteröimä) ja teen työtäni voimavarakeskeisellä työotteella.
Kuulun Suomen perheterapiayhdistykseen.

Lisäksi minulla on työyhteisöjen työnohjaus- ja prosessikonsultaatiokoulutus (Helsingin yliopisto, Palmenia ja Dialogic Oy, 2007)
ja olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen.

Edellisten lisäksi olen erityisopettajana ja erityisopettajankouluttajana perehtynyt mm. lasten, nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin (kartoitukset, kuntouttava opetus, puheopetus, konsultaatio) ja erityisopetukseen.

Kouluttaminen ja konsultaatio erilaisista oppimiseen, muutokseen ja/tai työhyvinvointiin liittyvistä teemoista ovat vuosien ajan olleet osa arkeani. Olen myös kouluttanut voimavara- ja ratkaisukeskeisen ajattelun ja asiakasohjauksen teemoista eri alojen (opetus, ohjaus, nuorisotyö, työvoimahallinto jne.) työntekijöitä ja esimiehiä.


Työssäni pidän tärkeänä asiakkaitteni toimijuuden ja kyvykkyyden edistämistä. 

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.