”Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi
mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi,
että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää tulevan
paikkansa ja löytää itsensä!”     (Maria Jotuni)

Oppimiseen voi liittyä erilaisia vaikeuttavia tekijöitä tai suoranaisia oppimisvaikeuksia.  Oppimisen pulmat voivat vaikeuttaa sekä koulunkäyntiä, opiskelua ja oppimista että työskentelyä ja/tai toimimista työyhteisössä. Niistä voidaan kuitenkin ottaa yhdessä selvää erilaisten tehtävien ja testien sekä haastattelun avulla. Yhdessä voimme myös miettiä ratkaisuja oppimisen ja työskentelyn edistämiseksi ja vaikeuksien helpottamiseksi.  Konsultoin mielelläni myös vanhempia, opettajia, kouluttajia tai työnantajaa. Oppimisvaikeuksien ja oppimiseen liittyvien muiden pulmien helpottamiseksi on nykyään paljon erilaisia apuvälineitä, kuntouttavia ohjelmia ja tukea.

Kauttani on mahdollista
- lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja tarkkaavaisuuspulmien testaukset ja tuki
- puheopetus (esim. artikulaatiovirheet /R/, /S/)
- kuntouttava opetus ja ohjaus
- konsultaatio ja koulutus

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.